FLÅTTSYKDOM: 567 fikk flåttsykdommen Lyme borreliose i fjor. Det er en økning på 31 tilfeller fra 2021 og godt over en dobling sammenlignet med for ti år siden. Mest markant økning er det i Vestland fylke.
FLÅTTSYKDOM: 567 fikk flåttsykdommen Lyme borreliose i fjor. Det er en økning på 31 tilfeller fra 2021 og godt over en dobling sammenlignet med for ti år siden. Mest markant økning er det i Vestland fylke. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:45
Foreløpige tall hentet fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det var 567 innmeldte tilfeller av dette i 2022, noe som er en økning på 31 tilfeller fra 2021 og godt over en dobling på 10 år. 

Rådgiver Harald Reiso ved Flåttsenteret i Agder sier koronapandemien fortsatt kan være en årsak til økningen. 

– Folk i Norge har brukt naturen mer enn de har gjort før. Kanskje den bruken av norsk natur holder seg over tid selv om koronapandemien er på retur, sier Reiso til P4-nyhetene. 

Øker mest i Vestland
En annen årsak kan være klimaendringer. I hvert fall om man ser på Vestland fylke. Der har økningen vært markant, sier Reiso. Ser man på tallene fra 2018-2022 har det vært en dobling i Vestland. 

– Det handler nok noe om klimaendringer og gjengroing av landskap og at flåtten får bedre vekstvikår med økt forekomst av smågnagere og andre vertsdyr, sier Reiso. 

– Ta alltid flåttsjekken
Holder man seg på stien, bruker myggmiddel og ikke minst tar en skikkelig flåttsjekk når man kommer hjem, er mye gjort for å unngå å bli syk av flått.  Skulle man være uheldig, er det gode sjanser for å bli helt frisk. 

– De fleste blir helt bra når de får riktig behandling, sier Reiso.