Ferske tall fra NAV viser at 12,2 prosent av kvinner mellom 18 og 67 år får uføretrygd, mens 8,3 prosent av menn i samme alder er uføre.

Og for første gang er andelen kvinner blant uføretrygdede under 30 år like høy som blant menn.

Flere kanaler