137.000 kvinner har nå aksjer på Oslo Børs, 22.000 flere enn for ett år siden, viser tall fra AksjeNorge.

- Stadig flere kvinner sparer langsiktig og det er veldig positivt sier, Daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug.

Fokus på kvinner

Skaug sier at i 2020 var det et fokus i mediene samt kampanjer som var rettet mot kvinner og investering i aksjer.

- Samtidig har det blitt mer åpent for å diskutere sparing og økonomi i sosiale medier og i sosiale sammenhenger, forteller Skaug.

Hun tror dette har økt interessen for å investere.

- Kvinner er ikke dårligere rustet eller mindre kvalifiserte enn menn til å investere. De har tradisjonelt bare spart forsiktig på sparekonto, forteller Skaug. 

Kvinner tjener mindre

50 prosent av befolkningen er kvinner, og Skaug mener at det burde gjenspeiles på aksjemarkedet.

- Ofte tjener kvinner betydelig mindre enn menn, og derfor er det økonomisk lurt å investere i aksjer, sier Skaug.

Men det er ikke bare med tanke på lønn at det kan være smart å satse på aksjer.

- Sparepengene har bedre mulighet for å vokse, samtidig skal alle spare til pensjon og da kan aksjer være en god løsning for å gi pengene bedre vekstmuligheter, fortsetter Skaug.

Viktig med kvinner på børs

Det er ikke bare for å kunne bedre økonomien at Skaug mener det er viktig å få kvinner inn på børs, det er også et politisk aspekt. 

- Det gir en signaleffekt til selskapene på børs at kvinner er medaksjonærer og medeiere. Det kan gjøre noe med likestillingen og bidra til at selskapene blir enda bedre på sikt, mener Skaug.


Økningen fortsetter

Det har vært en gjevn økning av kvinner som investerer gjennom hele 2020. Hvert kvartal har det økt med omtrent 7.500 kvinner, som starter sparing i enkeltaksjer på børs. 

- Så lenge vi ikke får vanskelige børsperioder i 2021, er det lite som tilsier at økningen ikke vil forsette, forteller Skaug.

Hun tror man kan se den fortsettende trenden på sosiale medier også.

- Der er det mye nysgjerrighet knyttet til sparing og investering i aksjer og aksjefond, så jeg har tro på at dette vil fortsette, sier Skaug.

Drømmen på lang sikt

- Hvis vi hadde hatt like mange mannlige som kvinnlige aksjonærer, så hadde vi hatt en drømmesituasjon. Da snakker vi om et likestilt investeringsmiljø, forteller skaug.

Skaug mener det er mulig å få til, men at det er bedre å håpe enn å tro.

- Det er kanskje ikke et mål i seg selv, men jeg tenker at hvorfor er det kun menn som skal være investert i aksjemarkedet og den veksten vi selv er med på å bidra med hver eneste dag, sier Skaug.

Hun mener at når man går på jobb så skaper man verdier for arbeidsgiveren sin, og i mange tilfeller er dette børsnoterte selskaper. 

- Da kan man være medeier i disse selskapene, og det er ikke noen grunn til at det er menn som skal ha enerett på dette, sier Skaug avslutningsvis.