Det skjer åtte år etter at varslene om den omstridte legen begynte å komme.

Tall fra Nav viser at fastlegen med østeuropeisk opprinnelse hadde et svært høyt forbruk av sykemeldingstakster i mange år.
I perioden 2014 til 2017 skrev legen ut 11.068 sykemeldinger.

Fylkeslege i Vestland sier til NRK at de skulle ønske at legen ble stanset raskere.

Legen selv er sterkt uenig i at praksisen er kritikkverdig, og har klaget vedtaket.

Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
– Synd hvis minnesmerket ikke er på plass til neste år – Det er veldig synd hvis det nasjonale minnesmerket på Utøya ikke er på plass til tiårs-markeringen neste år. Fredag 31.07 2020
Flere kanaler