Nå er 3 prosent av alle mellom 25 og 29 år, uføretrygdet, viser tall fra NAV.
Nå er 3 prosent av alle mellom 25 og 29 år, uføretrygdet, viser tall fra NAV. Foto: NTB scanpix
Andelen unge uføre mellom 25 og 29 år øker kraftig.

Nå er 3 prosent av alle mellom 25 og 29 år, 11.158 personer, uføretrygdet. Andelen har økt med 0,4 prosentpoeng hvert år siden 2017, viser tall fra NAV. 

Kraftig økning
Halvårstallene fra NAV tilbake til 2010 viser at antallet nye uføre i alderen 25-29 år økte med under 1000 personer hvert år fram til 2017. 

Fra 30. juni 2017 til 30. juni 2018 økte antallet med 1339. Det siste året er økningen på 1578 personer, viser tallene. Det er en økning på 16,5 prosent i denne aldersgruppen. For alle aldre er økningen i antall uføre det siste året 3400 personer, eller 1,0 prosent.

- Det er oppsiktsvekkende tall. Det er ikke bærekraftig hverken for livene deres eller for landet Norge at vi ikke skal bruke de ressursene, den kompetansen og den arbeidslysten som veldig mange av disse unge menneskene representerer, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

- Får ikke god nok oppfølging
Også leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, mener økningen er bekymringsfull.

- Det er selvfølgelig flere årsaker til det, det ene er at flere av de som har levd i usikkerhet på arbeidsavklaringspenger har blitt avklart og det er bra, sier Wiborg.

Tajik mener på sin side at det ikke er noen tvil om at regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger har gjort at en del ikke får den oppfølgingen de trenger.

- En del av de som nå skyves over på 100 prosent uføretrygd er folk som egentlig kunne ha jobbet litt, men de får ikke en avklaring tidsnok og de får ikke en avklaring som bidrar til å få de ut i jobb. Og det må faktisk regjeringen ta ansvaret for, uttaler Ap-nestlederen.

81,4 prosent av de 1578 nye uføretrygdede mellom 25 og 29 år, 1284 personer, kom fra arbeidsavklaringspenger. 

- NAV kan gjøre mer
Wiborg i Frp mener NAV kan gjøre mer for å hindre økningen i unge uføre.

- Jeg tror ikke det gjøres en god nok jobb totalt sett. Terskelen for å bli ufør før du er 30 år bør være veldig, veldig høy. Det å skulle gi opp folk i så ung alder har jeg lite sans for med mindre det er en helt åpenbar skade eller sykdom du har. De aller fleste har en arbeidsevne og da er det opp til NAV å finne den og nyttiggjøre seg av den, sier Wiborg.

Han mener regjeringen har tatt flere grep for å hindre økningen.

- Regjeringen har virkelig levert på å få en mer fleksibel arbeidsmiljølov sånn et en får et arbeidsliv som har plass til flere, også de som ikke har 100 prosents arbeidsevne. Det har jeg stor tro på vil være et av flere tiltak som vil hjelpe i tiden fremover.

- Hvis Wiborg mener at kuttet i arbeidstakerrettigheter som ble gjort gjennom endringer i arbeidsmiljøloven har fått en eneste person til inn i jobb så må han dokumentere det, for det er det ingen andre som mener, sier Tajik.

Selv har hun andre forslag til hvordan en kan hindre at enda flere unge blir uføre.

- De som får arbeidsavklaringspenger må få tid nok til å bli avklart og de må bli fulgt opp tett nok til at en faktisk får konkrete resultater. Og unge uføre bør få et tilleggstilbud i form av en jobbgaranti slik at vi er sikre på at de får prøvd seg litt i arbeidslivet får en eventuelt trekker en endelig konklusjon, sier Tajik.
Flere kanaler