Norske banker følger nøye med når EFTA-domstolen nå skal behandle søksmål mot flere islandske banker.
Norske banker følger nøye med når EFTA-domstolen nå skal behandle søksmål mot flere islandske banker. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:48
Forrige uke hevet Norges Bank styringsrenten - og da er bankene snare til å følge etter.

Det er bankene selv som bestemmer hvor mye dyrere lånet ditt blir, men det kan endre seg.

– For EFTA-domstolen skal nå behandle søksmål fra kunder mot flere islandske banker, som mener at denne type renteregulering strider i mot europeisk forbrukerregulering, sier stipendiat ved institutt for privatrett ved UiO, Vebjørn Vold.

Flytende rente slik vi kjenner den i Norge, er mulig fordi bankene i lånekontrakten med kunden, sikrer seg rett til å endre renta ut fra hensynet til bankens inntjening.

– Den type rente er ikke så vanlig i Europa, sett bort fra noen land som Norge og Island. Flytende rente gir bankene mulighet til å endre renten etter eget skjønn, og hvis du ikke er fornøyd kan du bytte bank, sier Vold.

Kan ha krav på penger tilbake

Etter dommen kan det i stedet bli slik at de islandske bankene må følge et system som beregner renteendringene. Og dommen fra Efta-domstolen vil ha direkte innvirkning på norske bankkunder.

– Det kan bety at norske kunder kan motsette seg renteendringer. Kanskje til og med kreve penger tilbake for rentehevinger, sier Vold.

Norske myndigheter har argumentert overfor EFTA-domstolen med at bankene må ha lov til å gjøre dette, og at bankenes praksis er i tråd med loven.