Foto: Heiko Junge/Scanpix

- Dette er ubeskrivelig godt. Det går nesten ikke an å forklare. Det er sinnssykt deilig, sier ambulansesjåfør Erik Schjenken.

 

Han blir nå renvasket av Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som konkluderer med at Ali Farah ikke ble diskriminert på grunn av hudfarge da en ambulanse forlot ham hardt skadd i Sofienbergparken i Oslo i august 2007.

 

Omgjør vedtaket 

Nemnda har dermed omgjort vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som mente ambulansesjåførene var forutinntatt i forhold til Farahs etniske bakgrunn. 

Schjenken sier ombudets rasismekonklusjon nesten tok knekken på ham.

 

- Å leve med et sånt stempel har ødelagt helsen min, og også helsen til de rundt meg. Det har vært et sammenhengende helvete, sier Schjenken.

 

- Renvasket for rasismeanklagene 

Tidligere har også Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda kommet til at ambulansesjåførene ikke handlet rasistisk.

 

Schjenken sier han nå føler seg renvasket for disse anklagene.

 

- Ja, for rasismebeskyldningene gjør jeg det. Men det føles litt bittert å ha måttet gå gjennom alt dette og få ødelagt livet sånn jeg kjente det fra før.

 

Så det er godt, men også litt bittert, sier Schjenken.

 

Han har for øvrig også klaget fire statsråder inn for Sivilombudmannen, fordi  han mener de stemplet ham som rasist i ukene etter hendelsen.

 

Sterk kritikk av ombudet

Likestillingsombudets gransking ble satt igang på eget initiativ, og uten av ambulansesjåførene fikk anledning til å forklare seg.

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som behandler klager på Likestillingsombudets uttalelser og vedtak, tar i bruk sterke ord når de kritiserer dette.

 

"Nemnda finner det svært kritikkverdig at Ombudet kom med en slik uttalelse uten at de personene uttalelsen var rettet mot hadde blitt hørt."

 

Videre konkluderes det med at Farah ikke ble utsatt for rasisme.

 

"Nemndas konklusjon er derfor at Ullevål universitetssykehus v/ambulansearbeiderne ikke forskjellsbehandlet Ali Farah i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller hudfarge i diskrimineringsloven § 4. Vedtaket er enstemmig."