Det bekrefter Folkhelseinstiuttet til VG.

De advarer mot en ny nedstenging av samfunnet. I sin siste dagsrapport skriver de at risikogrupper må beskyttes for å minske konsekvensen av nye utbrudd.

De anbefaler da at de med moderat og høy risiko lever skjermet.

Flere kanaler