FOR LITE: Sykehuset Østfold, som sto ferdig i 2015, er fullt og det planlegges utbygging.
FOR LITE: Sykehuset Østfold, som sto ferdig i 2015, er fullt og det planlegges utbygging. Foto: Sykehuset Østfold
0:00 | 0:51
- Norge står overfor en plasskrise på sykehusene.

Det sier leder i Norsk overlegeforening, Ståle Clementsen.

Bygges for smått
Norske sykehus bygges i dag med et mål om færre innlagte pasienter og dermed mindre behov for sengeplasser.

Men Clementsen mener denne tenkningen er fundamentalt feil.

- Vi ser effekten av denne måten å bygge sykehus på, og dessverre er det ingen løsning på dette på kort sikt, sier overlegen.

Torsdag fortalte NRK at det ved sykehusene nå er så fulle akuttmottak og stor pågang at pasienter skrives ut for tidlig. Da sa direktøren ved Sykehuset Østfold på Kalnes, Hege Gjessing, at sykehuset er helt fullt. Syekhuset bruker nå enkeltrom som tomannsrom og bruker korridorene og legger planer for å bygge ut sykehuset, som sto ferdig i 2015.

- Måten vi bygger sykehus på nå er med en overdreven tro på at digitale løsninger og ny teknologi skal løse problemene, slik at vi har mindre behov for rom og ansatte. Og så slår ikke dette til, sier Clementsen.

Nesten 4000 færre sengeplasser
I 2005 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå 16693 døgnplasser innen somatikk i helseforetakene. I 2020 var antallet 12.832. Det er en nedgang på 23 prosent.

- Når vi bygger nye sykehus må vi lære av feil som er gjort tidligere, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bekeng.

Han viser til at regjeringen har slått dette fast i regjeringsplattformen.

- Vi har et eget punkt der det står at vi skal passe på at sykehus bygges med tilstrekkelig plass.