Kriminelle utlendinger som blir kastet ut av Norge av politiet, kommer tilbake igjen.
Kriminelle utlendinger som blir kastet ut av Norge av politiet, kommer tilbake igjen. Foto: NTB scanpix
0:00 | 1:08
I fjor ble 2810 straffedømte personer sendt ut fra Norge. Men flere av disse har vært her før. Tall P4 Nyhetene har fått fra Politiets Utlendingsenhet viser at hele 556 av de som ble sendt ut av landet i fjor, har blitt sendt ut flere ganger tidligere.

Utvist 9 ganger
Mens flesteparten av disse personene har blitt kastet ut to ganger, er det 20 personer som har blitt kastet ut over fem ganger. 403 av dem ble sendt ut for andre gang, mens to gjengangere har blitt sendt ut av Norge hele ni ganger på ti år.

Heidi Greni, som er innvandringspolitisk talsperson i Senterpartiet, reagerer kraftig: 
- Det er kostbart og ressurskrevende å sende ut personer, og at vi skal sløse med ressursene på den måten har jo ingen hensikt om de kommer tilbake, sier Greni.

Koster over 17 millioner
Det koster mye å sende ut de samme personene om igjen og om igjen. Beregninger fra Politiets Utlendingsenhet viser at det i snitt koster 23.000 kroner og sende ut en person som reiser uten ledsager. Men nesten 190 av gjengangerne ble sendt ut med ledsager, og det koster dobbelt så mye. Til sammen gir det en regning på over 17 millioner kroner.

Strengere straffer
Det har vært et problem i mange år at straffedømte som har blitt kastet ut av landet kommer tilbake. Politikerne har strammet inn reglene flere ganger i et forsøk på å stoppe dette. Senest i fjor ble fengselsstraffene økt. Nå skal de som bryter innreiseforbudet straffes med ett års fengsel, mot 60 dagers fengsel tidligere.

Høyrepolitiker Hårek Elvenes i Stortingets justiskomite sier regjeringen må vurdere om mer må gjøres:
-  Så lenge problemet er der må vi se på virkemidler på bred front for å stoppe dette. Det nytter ikke å utvise om de som blir utvist kommer raskt tilbake til landet, sier Elvenes.


Mener justisministeren bagatelliserer problemet
Senterpartipolitiker Heidi Grini tok problematikken med justisminister Anders Anundsen senest i november i 2014. I Stortingets muntlige spørretime 26. november ba Grini statsråden svare på følgende:

"Hvor mange av de tvangsreturnerte fra 2013 og 2014 er tilbake i Norge, og hvilke tiltak er satt inn for å hindre slik retur?"

Anundsen svarte da at politiet gjennomfører langt flere returer enn før, og på oppfordring fra Grini svarte han konkret:

"Hvis noen har et innreiseforbud, kommer tilbake til Norge og skal uttransporteres på nytt, vil de først bli tatt for å ha brutt innreiseforbudet og bli straffet for det. Så jeg kan ikke se for meg at det er noen stor utfordring at det er den samme personen som kommer tilbake om igjen og om igjen og om igjen, når vedkommende har blitt pålagt et innreiseforbud."

Grini sier til P4 Nyhetene at hun mener justisministeren bagatelliserer problemet. Det er ikke tilfelle, sier statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen:

- Vi tar problemet på alvor. Vi ønsker at tallet skal være på et minimum og sender ut stadig flere. Når det er mange tusen som sendes ut av Norge i løpet av noen år så er det ikke overveldende at noen kommer tilbake og blir sendt ut på nytt. Vi fortsetter å jobbe med dette og er sikker på at vi ser resultater snart, sier statssekretæren.

Flere kanaler