Politiet har gjort pågripelser i begge sakene. Begge de siktede mennene er kjenninger av politiet.

Innholdet i truslene er ikke kjent. Det ble ikke funnet eksplosiver i noen av byggene.

Flere kanaler