Det viser en brukerundersøkelse fra fire norske incestsentre.

Langtidsskadene etter seksuelle overgrep er vanskelig å takle, sier Ståle Pallesen som leder det såkalte LISA-prosjektet.

-Brukerne i undersøkelsen ble misbrukt i ung alder og i dag 40 år senere har de angst og søvnproblem, sier Pallesen til P4.

 

Hver femte kvinne har blitt utsatt for seksuell overgrep.

Halvparten av dem er for syke til å jobbe, skilt eller enslig

 

-Svært mange finner det vanskelig å være i arbeidslivet på grunn av de symptomene og plagene overgrepet fører med seg, sier Pallesen.

 

Felles for de fleste kvinner er at overgrepene skjedde da de var i førskolealder. Overgriperen er i fire av ti tilfeller en av foreldrene, oftest far. Andre hyppige overgripere er nær slektning, en bekjent, en bror eller bestefar.

 

-Mange er blitt utsatt i svært ung alder. Flere ble misbrukt da de var mellom 4-6 år, noen helt nede i ett års alderen, sier Pallesen.

 

Den vanligste overgrepsformen er beføling. Videre handler det om samleie, oral- og analsex, tvungen onanering eller at jenta er truet til å ha sex.

 

LISA-prosjektet kartlegger hvilke langtidsskader de utsatte sliter med.

60 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarer at de sliter med posttraumatisk stress.

Konsekvensen blir spiseforstyrrelse, selvskading, søvnproblem og fysisk smerte.

Flere kanaler