Gulating lagmannsrett er enig i avgjørelsen til tingretten om at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham.

Mannen er siktet for å ha gitt polske arbeidere dårlig lønn og dårlige boforhold.

Flere kanaler