Ifølge Folkehelseinstituttet blir 3000 personer smittet av campylobacter hvert år, men på 20 år er det kun registrert sju dødsfall der bakterien var direkte eller medvirkende årsak, melder NRK.

En ett år gammel gutt og en kvinne på 72 år fra Askøy, som begge fikk påvist campylobacter, har mistet livet.

Det er fortsatt uvisst om dødsfallene skyldes bakterien.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler