Ifølge Folkehelseinstituttet blir 3000 personer smittet av campylobacter hvert år, men på 20 år er det kun registrert sju dødsfall der bakterien var direkte eller medvirkende årsak, melder NRK.

En ett år gammel gutt og en kvinne på 72 år fra Askøy, som begge fikk påvist campylobacter, har mistet livet.

Det er fortsatt uvisst om dødsfallene skyldes bakterien.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler