Da opprettes et nytt, sentralt register der du kan søke om for eksempel snekkeren du vurderer å bruke er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet og har betalt skatten sin, melder Aftenposten.

I dag kan folk som kjøper svart arbeid bli dømt for dette.
Flere kanaler