Dette skal blant annet brukes på en nasjonal kampanje der mannlige lærerstudenter og unge mannlige lærere besøker ungdom i hele landet.

For i dag er bare en av fire lærere i grunnskolen menn. Og det er ikke godt nok, sier statssekretær Rebekka Borsch i kunnskapsdepartementet

Flere kanaler