Det får Dagbladet opplyst.

Politiet gjennomfører nå en full gjennomgang av 21-åringens økonomi for å kartlegge innkjøp og planleggingen av angrepet.

Blant annet ønsker de å få klarhet i om utstyret er kjøpt i Norge eller utlandet.

Flere saker

- Et problem over hele landet - Det må være mulig å få fritak fra fraværsreglene for å gjennomføre den obligatoriske trafikkopplæringen når det er trafikk på veiene. Fredag 21.09 2018
Flere kanaler