Kinesiske forskere mener influensaviruset har potensial til å spre seg globalt.

Det skal ha mange likheter med svineinfluensaviruset, og forskerne er bekymret for at det skal mutere slik at det lettere kan spre seg mellom mennesker.

Flere kanaler