Det nye kravet trer i kraft fra 1.september og skal sikre studenter bedre undervisning.

Studiestedene må også få på plass kurs eller program for å kvalifisere sine ansatte.

Flere kanaler