0:00 | 0:42
For å stanse den bratte smitteutviklingen kom regjeringen 13. desember med en klar oppfordring til folk om begrense antall personer vi er sammen med.

Ikke fornøyd

Meteren var tilbake, karantenereglene ble strammet inn, vi fikk nye råd om hvor mange gjester vi kan ha og alle ble bedt om å tenke gjennom antall nærkontakter.

Men ifølge en befolkningsundersøkelse Helsedirektoratet gjennomførte noen dager senere var det ikke store endringer.

- Når vi spør hvor mange nærkontakter folk har, skulle vi gjerne ønske oss en enda større nedgang enn det vi har sett, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyhetene.

Ørliten nedgang
Andelen med mellom en og fem nærkontakter økte fra 39 til 45 prosent i uke 50 (fra og med 13. desember), sammenlignet med uken før. Det var heller ingen store endringer blant de med mange nærkontakter.

38 prosent svarte at de var i nær kontakt med mellom seks og 20 personer de siste sju dagene, mot 40 prosent uka før.

Andelen med mellom 21 og 50 nærkontakter gikk fra ti til åtte prosent i den samme perioden.

Avgjørende for å få kontroll
- Det er viktig at vi nå tenker gjennom hvor mange nærkontakter vi har. Det er nettopp det som kan bidra til at vi kan få kontroll på situasjonen. Det vil også gjøre det lettere neste fase, med tanke på å lette på tiltak.

- Det er et veldig viktig budskap til alle, at man kan tenke gjennom antall nærkontakter og ha så få som mulig nå i juletiden, sier helsedirektøren.

Blant de med aller flest nærkontakter er andelen mer eller mindre uforandret, på et lavt nivå.
To prosent har mellom 51 og 100 (tre prosent uka før), og to prosent har mer enn 100 nærkontakter (uforandret).

To prosent oppgir også at de ikke vet hvor mange nærkontakter de har hatt.

Flere kanaler