En gjennomgang Klassekampen har gjort viser at hos flere store bedrifter langs kysten utgjør innleide arbeidere, primært fra øst-Europa, brorparten av de ansatte.

Fagforeningene frykter nå at dette skal få konsekvenser for blant annet streikemakt og for å få gjennom krav.

Flere kanaler