BEKYMRET: Kriminalomsorgens Yrkesforbund liker ikke at fengselsbetjenter må dele ut metadon og subetex.
BEKYMRET: Kriminalomsorgens Yrkesforbund liker ikke at fengselsbetjenter må dele ut metadon og subetex. Foto: NTB scanpix
0:00 | 1:00
Fengselsbetjenter, som ikke er kvalifisert til det, må dele ut metadon og subetex til innsatte. Ved små fengsler skjer dette flere ganger i uka, mens det skjer i helgene ved større fengsler.

- Det kan jo være en overmedisinering som fører til dødfall, er da fengselsbetjenten ansvarlig? spør leder Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. 

Han er svært bekymret over hva hans medlemmer blir satt til å gjøre. 

Flere ting som er problematisk
I tillegg til at fengselsbetjenter deler ut disse sterke legemidlene, er det ifølge Larsen også utfordringer knyttet til kontroll av medisineringen.

- De ansatte har ikke lov til å gjennomføre stikkprøve-kontroll av innsatte, slik det legges opp til, sier han til P4-nyhetene.

Larsen reagerer også på at det er bedre bemannet når helsepersonell deler ut dette, enn når fengselsbetjenter skal dele det ut.

Får opplæring
Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at fengselsbetjenter deler ut dette på ettermiddager og i helger, men understreker at det gis opplæring.

- Det er gjort avtale med helsevesenet generelt rundt medisinutdeling. Fengselsbetjenter har anledning til å dele ut medisiner når de ha fått opplæring i det, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Tar bekymringen på alvor
Sandlie erkjenner at det pågår det en diskusjon enkelte steder rundt dette med LAR-medisinering, og nå har han kalt inn Kriminalomsorgens Yrkesforbund til et møte på fredag.

- Den bekymringen fra fagorganisasjonen må vi ta på alvor, så derfor skal vi ha et møte med dem og drøfte dette, sier han.

Larsen har en klar oppfatning av hva som bør skje.

- Kriminalomsorgen bør ikke ha noe med LAR-medisinering å gjøre, sier han.
  
Flere kanaler