LA FRAM BUDSJETTET:
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og finansminister Siv Jensen under finanstalen i Stortinget.
LA FRAM BUDSJETTET: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og finansminister Siv Jensen under finanstalen i Stortinget. Foto: NTB scanpix
Statsbudsjettet 2020 er på 1.414,6 milliarder kroner. 

Regjeringen strammer til oljepengebruken i statsbudsjettet for 2020. De vil bruke 243,6 milliarder kroner fra oljefondet, noe som tilsvarer 2,6 prosent av fondets verdi.

– Vi fortsetter å investere betydelig i gode veier, jernbane og kollektivtrafikk. Folk skal komme raskt frem og trygt hjem. I tillegg prioriterer vi forskning og teknologiutvikling som skal bidra til lavere utslipp og grønne arbeidsplasser, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen.

Milliarder til jernbane
Regjeringen foreslår å bevilge 75,4 milliarder kroner til samferdsel i 2020. Det er en økning på over 80 prosent siden 2013. Nesten 2 milliarder går til rassikring på riks- og fylkesveier. I tillegg skal det satses 26,8 milliarder kroner på jernbanen, noe som blant annet går til flere nye togsett og elektrifisering av deler av Trønderbanen og Meråkerbanen.

I budsjettet legges det opp til å gi 300 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektivtransport i de store byene.

Penger til bompenger
Drivstoffavgiften senkes med fem prosent slik at bilistene skjermes for økningen i CO2-avgiften.

Det kommer penger til å innfri avtalen som de fire regjeringspartiene ble enige om etter bompengebråket i valgkampen. Det statlige bidraget i bypakkene skal økes til 50 prosent. I tillegg skal det årlige tilskuddet til å redusere bompenger utenfor byene økes med 1,4 milliarder kroner. I 2020 prioriteres det å nedbetale gjelden på disse bompengestrekningene: E136 Tresfjordbura og Vågstrandtunnelen i Møre og Romsdal, E18 Arendal-Tvedestrand i Agder, Riksvei 13 Hardangrbrua i Vestland og E6 Hålogalandsbrua i Nordland.

Noe mer til barnefamilier

For barnefamiliene vil det bli litt mer penger. Fra september neste år økes barnetrygden med 3600 kroner i året, altså 300 kroner i måneden, for barn til og med fem år. Endringene i barnetrygden gir en gjennomsnittlig økning i disponibel inntekt for mottakere av barnetrygd på om lag 1.600 kroner årlig

Regjeringen innfører også makspris på skolefritidsordningen for elever på første og andre trinn. Det legges av 58 millioner kroner til dette i 2020 og 140 millioner kroner i 2021.

Støtte til tannregulering som er kosmetisk begrunnet fjernes. 

- Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie.

Ny betalingsordning for NRK

NRK-lisensen legges om. I stedet for å betale lisens to ganger i året slik det gjøres i dag skal NRK fra neste år finansieres over skatteseddelen. Den nye skatten vil gjelde per person, ikke husstand, og er avhengig av inntekt. En enslig forsørger vil spare 1500 kroner årlig på omleggingen. Dette skjer fra januar 2020.

Andre endringer folk vil merke på lommeboka er at eiendomsskatten reduseres til maks fire promille. I dag er maksskatten sju promille. 

Regjeringen vil også avvikle 350-kronersgrensen for netthandel fra utlandet for neste år. I dag kan en handle avgiftsfritt fra utlandet for opp til 350 kroner. Men regjeringen foreslår i stedet å innføre tollfritak på handel med klær på beløp under 3000 kroner.

For pendlerne øker bunnfradraget fra 22.700 til 23.100 kroner.

Kutt for unge på AAP

Regjeringen kutter i arbeidsavklaringspengene for de yngste. De under 25 år får 130.000 i året mot 198.000 i dag. 

Som en del av regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform så kuttes overføringene til NAV med 58 millioner kroner, noe de ansattes tillitsvalgte reagerer på. 

Totalt foreslår regjeringen å bevilge 28,5 milliarder kroner til arbeidsavklaringspenger i 2020. Det er en reduksjon på 3,2 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett for 2019. Det skyldes at regjeringen forventer at antall mottakere av arbeidsavklaringspenger vil synke.