Det viser en fersk studie fra Universitetet i Oslo.

Sykepleiere og sosialarbeidere har mest psykiske plager.

Mange oppgir at de er redd for å smitte pasienter, eller at de blir følelsesmessig knyttet til pasientene som trenger tett oppfølging.

Forskerne bak studien sier til NRK at utsatt personell må følges bedre opp slik at de får den hjelpen de trenger.

Flere kanaler