Flere små beslag gjøres på grensa nå enn før pandemien.
Flere små beslag gjøres på grensa nå enn før pandemien. Foto: Shutterstock
  • 04.10.22
    Smugler mer enn under pandemien
    0 min
  • 14.10.22
    Smugler mer enn under pandemien
    0 min
Antallet beslag på grensa er på vei opp etter pandemien. 

Under koronapandemien gjorde tollerne i gjennomsnitt under 100 små alkoholbeslag hver uke, men nå etter gjenåpningen er det tallet mellom 200 og 300 i uka.

Øker i takt med trafikken

- Med den økte trafikken har også antall beslag steget, sier avdelingsdirektør i Tolletaten, Rune Sletmo.

I første halvdel av 2022 var det 2,3 millioner grensepasseringer noe som er mer enn fra mars 2020 til desember 2021. 

Samtidig er ikke nivåene like høye som i 2019 riktig enda. 

- Da lå tallet på mellom 300 og 400 alkoholbeslag. For tobakksvarer var det mellom 200 og 250 beslag per uke, mens nå ligger det rundt 100-150, sier Sletmo. 

Flere proffe

Det bilde kjenner seksjonsleder i tolletaten på Svinesund, Wenche Fredriksen, seg igjen i. 

- Økningen har vært klar de siste månedene, men vi er ikke på samme nivå som før korona, sier hun. 

En trend har likevel blitt merkbart større de siste månedene forteller hun. 

Det virker å være en større andel av smuglingen som utføres av profesjonelle. Mer av smuglingen virker mer gjennomført enn tidligere, sier hun. 

Et eksempel er hvordan smuglerne bruker følgebiler og kartlegger grensen nøye før de slår til, sier hun. 

I følge Fredriksen følger tollerne nøye med på trendene for å kunne utvikle nye metoder i takt med smuglerne.