Mange har kritisert hvordan regjeringen har håndtert de høye strømprisene, og pekt på at folk ikke får nok hjelp. 

Neste år er det satt av 45 millliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. 

- Vi har nå fått en ordning som jeg mener fungerer ganske bra for forbrukere, sier Høyre-leder Erna Solberg. 


For bedriftene derimot - ikke bra nok

Høyre er blant de som gjennom det siste året har kommet med flere andre forslag til hvordan støtten skal utformes. 

- Men vi har slått oss til ro med at modellen nå fungerer. Men for bedriftene er det for dårlig at de ikke har en fortsatt ordning og en ordning som hadde omfattet flere bedrifter, sier Solberg. 

For Solberg, som for tiden har størst oppslutning på målingene og stiller som Høyres statsministerkandidat ved neste valg, sier seg ikke fornøyd med alt fra regjeringen.

Høyre foreslår nå å bruke to milliarder kroner på å innføre en ny og rausere bedriftstøtte i tre måneder.


- Norge kan ikke tas ut av markedet

Likevel erkjenner Solberg at de høye strømprisene vi har sett det siste året ville vært like høye med henne i regjering. 

- Ja altså det er ingen tvil om at strømprisene nå dannes av det markedet vi har og den påvirkningen som Putins gasskrigføring har mot Europa, sier Solberg. 

Hun mener derfor det ville vært helt uaktuelt å ta Norge ut av det europiske strømmarkedet. 

 - Det er ikke sånn at i en krigsituasjon så hiver du vekk en modell som faktisk har gitt norske forbrukere og bedrifter lavere priser enn det vi hadde før vi innførte markedsmodellen, sier Solberg.

Men hvis den viser seg nå å ikke fungere og krigen bare varer, bør vi ikke da gjøre noe med det?

- Men da må vi stille spørsmålet, hva vil konsekvensene av det være? Og hvordan vil vi håndtere de periodene vi har mangel på strøm i Norge?