De åpner også for å skille mor og barn – hvis mødrene blir dømt.

Frps Jon Helgheim har sagt at dette er ny informasjon om noe regjeringen tidligere har avvist som en mulighet.

Solberg sier til VG at regjeringen ikke kjente til disse planene.

Flere kanaler