Årsaken er at sikkerhetssituasjonen i Mogadishu nå vurderes som vesentlig bedre.

Det er 1 600 personer som har fått midlertidig opphold og beskyttelse som omfattes av ordningen.