Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført i prosjektet "Tidlig Trygg" i Trondheim.

Barna som sover færrest timer har størst risiko for å utvikle psykiske vansker som ADHD, angst og depresjon, skriver Aftenposten.

Sover barna lite har de høyere risiko for å utvikle emosjonelle problemer og gutter som sover lite har blant annet økt risiko for adferdsproblemer.

Flere kanaler