De vil endre rovviltforskriften så det gis en generell åpning i hele landet for felling av kongeørn forut for skade.

Dette får Miljøpartiet de Grønne til å reagere sterkt. Nasjonal talsperson Une Bastholm sier til Nationen sier det er direkte naturfiendtlig å gå løs på kongeørnen som over langt tid har vært fredet.

Flere kanaler