Det de brukes i stedet for er kollektivtransport og gange, viser en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt.

For det er på korte turer inne i sentrum at folk bruker disse syklene, som har blitt et både populært og omstridt byfenomen.

Flere kanaler