Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å etterforske mange saker.
Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å etterforske mange saker. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
Spesialenheten for politisaker henla i 2022 størst andel saker på 15 år. Det viser tall P4-nyhetene har  hentet fra Spesialenhetens årsrapporter.

Ifølge Spesialenhetens årsrapporter ble 64 prosent av sakene de fikk inn i fjor henlagt uten å etterforske. Dette er den høyeste andelen siden 2008, da 39 prosent av sakene ble henlagt uten etterforskning.  

Færre etterforskes og færre anmeldelser

- Tallene er alvorlige, Vi er helt avhengige av at Spesialenheten virker, og at den da avdekker forskjellige former for ukultur, sier Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitetet i Oslo til P4-nyhetene. 

Samtidig som andelen saker som blir etterforsket har gått ned, har også registrerte anmeldelser som Spesialenheten får inn, ikke vært så lav på 15 år. I fjor mottok enheten 877 anmeldelser.

Tvil rundt tillit

- Det kunne jo hende at det ikke var grunnlag for så mange saker, at det hadde falt drastisk, men det er ikke helt realistisk. Så dette er problematisk i den forstand at det kan tyde på at tilliten til Spesialenheten er synkende, legger Andenæs til. 

Spesialenheten ble opprettet i januar 2005, og har som oppgave å etterforske saker der det er spørsmål om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. 

- Gjør ikke noe galt

Første nestleder i justiskomiteen, Maria Aasen-Svensrud sier en stor andel av sakene som kommer inn til Spesialenheten blir henlagt, fordi politiet ikke har brutt noen lover.

- Publikum kan ha opplevd det som krenkende eller forstyrrende på en eller annen måte og melder det inn, men så er det en lovlig handling, sier Aasen-Svensrud til P4-nyhetene. 

Hun legger til: 
- Terskelen for å ta ut tiltale er den samme i påtalemyndigheten i Spesialenheten som ellers i påtalemyndigheten. Det skal altså kun tas ut tiltale i en sak, hvis påtalemyndigheten er sikker på straffskyld og at denne kan bevises i domstolene.