Skilsmisseraten blant de eldre har økt de siste årene.
Skilsmisseraten blant de eldre har økt de siste årene.
0:00 | 0:49
Eldre par skiller seg oftere enn før.

Tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at skilsmisseraten blant par over 70 år har økt de siste tretti årene. 

Skilsmisseraten blant menn mellom 60 og 64 år var i 1990 2,6. I 2020 var den 6,3. Det vil si at seks av tusen menn i denne aldersgruppen skiller seg nå, mot to av tusen for tretti år siden.

Flere grunner
Det er det flere grunner til økningen, sier demograf i byrået, Ane Tømmerås.

- Økt levealder påvirker trenden. I tillegg var det mer vanlig å gifte seg før. I dag gifter færre seg, men de er til gjengjeld de lykkeligste, det vi kaller sterk seleksjon, forteller demografen.

For kvinner mellom 60 og 64 år har skilsmisseraten gått fra 1,8 i 1990 til 4,2 i 2020.  

Mer aksept
Professor og samlivsterapeut, Frode Thuen, har også en klar oppfatning om hva utviklingen skyldes.

- Den viktigste forklaringen er nok at det har blitt mer akseptabelt å gå fra hverandre hvis man ikke er lykkelig.

Han mener også at de eldre har blitt mer selvbevisste og selvhevdende. 

- At flere eldre går fra hverandre betyr også at det er flere ledige på markedet, sier han.

Flere kanaler