Det viser funnene etter at Arbeidstilsynet har gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid i anleggsbransjen.

Ved flere tilfeller var det overhengende fare for liv og helse, ifølge rapporten.

Tilsynet sier 13 stans ikke er urovekkende høye tall, men understreker at skadepotensialet er stort,

Flere kanaler