0:00 | 0:44
Over 12 kroner pr liter bensin du fyller.

Det er det staten drar inn i drivstoffavgifter når pumpeprisen er på 27 kroner pr liter, noe som ikke har vært uvanlig i Norge den siste tiden.

- Situasjonen er uholdbar, sier myndighetskontakt i NAF Thor Egil Braadland.

Avgiftene som gjør utslag

Det er tre ulike avgifter som utgjør det staten tjener når du fyller drivstoff. Vegbruksavgift, co2-avgift og merverdiavgift (moms). 

Av de tre ligger vegbruksavgiften og co2-avgiften fast på henholdsvis 4,95 kroner og 1,78 kroner pr liter. Momsen utgjør 20 prosent av utsalgsprisen noe som betyr 5,4 kroner når prisen er 27 kroner pr liter. 

Det betyr at 45 prosent av prisen du betaler er rene avgifter. Fyller du 50 liter bensin til 27 kroner pr liter betaler du 607 kroner i rene avgifter. 

- Må kuttes

Ifølge Braadland i NAF bør regjeringen kutte avgiftsnivået slik at prisen kommer ned under 20 kroner pr liter.

- Så lenge prisen er så høy og avgiftene utgjør en så stor del av prisen er det fullt mulig, sier han. 

På tross av NAFs ønske har ikke regjeringen foreløpig villet kutte avgiftene med et eneste øre. Da revidert nasjonalbudsjett ble presentert avviste finansminister Trygve Slagsvold Vedum at et avgiftskutt var aktuelt. 

Blant begrunnelsene til regjeringen er at renta kan komme til å stige ytterligere med en slikt kutt. Det argumentet kjøper ikke Braadland:

- Et kutt i avgiftene bidrar ikke til noe økt inflasjon eller rente. Det er kun dersom staten hadde etterfylt de manglende inntektene fra drivstoffavgiftene med oljepenger at renta kunne blitt påvirket. 

Flere kanaler