Som en av de første byggherrene i verden innføres bonus for nye tiltak som kutter klimautslippene underveis i vegprosjekter.

Hvis klimaregnskapet viser bedre tall enn klimabudsjettet, skal entreprenøren få en ekstra klimabonus og ved et dårligere klimaresultat enn budjsettert blir det trekk skriver Adresseavisen.

Flere kanaler