Mer enn 50 000 innbyggere var uten strøm i over fem timer. Manhattan var særlig rammet, og der ble det kaotisk. Trafikklys fungerte ikke, og folk ble sittende fast i heiser.

Alle show på Broadway måtte avlyses.

Årsaken til strømbruddet er ikke klarlagt. Det var en stund mistanke om et cyber-angrep, men Ifølge CBS skal det skyldes brann i en transformator.

Flere kanaler