Kontrollkomiteen vil vite hva Solberg gjorde da hun fikk vite om en praksisendring i Nav flere måneder før trygdeskandalen ble kjent.

Ett av de sentrale spørsmålene i saken er hvorfor det ikke ble slått alarm tidligere, .

Solberg må samtidig redegjøre for hvilke vurderinger hennes kontor har gjort rundt muligheten for å stramme inn på eksporten av trygdeytelser, opp mot begrensningene for dette i EØS-regelverket.

Flere saker

Kulderekord i Lom Mens juni ble en måned preget av varmerekorder, har juli startet med kulderekord. Lørdag 04.07 2020
Flere kanaler