Av 3500 rapporterte utslipp av olje, kjemikalier og avfall på norsk sokkel de siste 15 årene, har Miljødirektoratet kun meldt 11 saker til politiet, skriver Klassekampen.

I kun tre av sakene har det endt med forelegg.

Miljødirektoratet sier at dialog med oljeselskapet ofte funker bedre enn anmeldelse.

Petroleumstilsynet som er oljebransjens vaktbikkje, har ikke anmeldt én sak til politiet de siste 15 årene. Også de mener andre reaksjonsmidler har bedre effekt.

Flere saker

Provoserte sykepleiere -Det er provoserende at folk ikke tar ansvar og overholder smittevernreglene. Tirsdag 11.08 2020
Flere kanaler