Den første valgdagsmålingen viser at det er tilnærmet dødt løp mellom blokkene, og at opposisjonleder Benny Gantz, faktisk har et lite overtak.

Det er ventet at man får en pekepinn på valgresultatet rundt midnatt.

Netanyahu er anklaget for korrupsjon, og har forsøkt å innføre en lov som sikrer ham immunitet fra straffeforfølging.

Valgutfallet kan derfor få helt avgjørende betydning for Netanyahus politiske fremtid.

Flere kanaler