0:00 | 0:41
Det mener forsker på sykefravær Simen Markussen, som er seniorforsker ved Frischsenteret.

Han har ledet et utvalg som har sett nærmere på hvordan man kan sikre at alle får nødvendig kompetanse.

- Det må inkludere sykemeldte, mener han.

Flere kanaler