Folk er delt i spørsmålet om det er greit å drikke i nærvær av barn i jula.
Folk er delt i spørsmålet om det er greit å drikke i nærvær av barn i jula. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:07
I en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene svarer 46,2 prosent ja og 48,4 prosent nei på spørsmålet "Er det greit å nyte alkohol i jula i nærvær av barn". 5,4 prosent sier vet ikke.

- Dette gjenspeiler det at alkohol og alkoholbruk er en kime til konflikt i mange familier, sier leder i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Kari Randen.

Eldste mest skeptiske
Det er flere menn enn kvinner som mener det er greit å nyte alkohol foran barn. 51 prosent av de spurte mennene synes det er greit, mens 52 prosent av spurte kvinner mener det ikke er greit.

Det er også store forskjeller i alder. Det er de yngste som i større grad enn de eldste ikke ser på dette som noe problem. Mens 51,9 prosent av de spurte mellom 18 og 29 og 52 prosent av de spurte mellom 30 og 39 sier at det er greit å drikke i nærvær av barn i jula er det kun 36,9 prosent av de spurte i aldersgruppa 56-80 år som sier det samme.

- Jeg tror det handler om at mange har lyst til å ha akkurat de samme tradisjonene som det de alltid har hatt. Jul handler om tradisjoner. Det vi har sett i samfunnet vårt er at vi drikker stadig mer og at alkohol blir en stadig større del av mange ulike sammenhenger. De eldste i befolkningen er minst vant til alkohol, også i jula, sier Randen i Av-og-til.

Nordlendinger er positive
Det er folk som bor i Nordland, Troms og Finnmark som er mest positive til å nyte alkohol foran barn i jula. Her svarer 53,1 prosent at dette er greit, mens 41,6 prosent mener det ikke er greit.

I den andre enden av skalaen finner vi vestlendinger og sørlendinger. På Agder og i Rogaland sier 39,3 prosent ja til om det er greit å drikke med barn til stede i høytiden. Den største skepsisen er i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal; der svarer 58 prosent nei på spørsmålet om dette er greit.

Det er folk som stemmer på Pensjonistpartiet som er mest negative. Bare 7 prosent av disse synes det er greit å drikke foran barn i jula. Venstrevelgere og Rødtvelgere er derimot positive. Her sier 69 prosent ja på spørsmålet om dette er greit.

- Barn ønsker seg ikke alkohol til jul
Randen minner om at barna er de viktigste gjestene i juleselskapet.

- Om du skal spørre de hva de ønsker seg til jul så tror jeg ikke alkohol er øverst på den ønskelista. De vil ha voksne som oppfører seg på samme måte som de pleier å gjøre, sier Randen.

Hun får støtte fra generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen.

- Jeg vil ikke si at man ikke kan drikke i det hele tatt til julemiddagen. Men man må ta hensyn, sier Gerhardsen.

- I Actis tenker vi at det viktigste ikke er om det er alkohol eller ikke, men hvor mye alkohol det er. fordi for barn blir det fort skremmende at voksne forandrer seg lenge før det er snakk om å rave rundt på gulvet. Voksne med litt høye stemmer og litt slappe smil kan skape utrygg stemning for barn, sier Gerhardsen.

Randen ber alle om å vise alkovett og gjerne ta en samtale om alkoholbruk.

- Det å ha en samtale hjemme om hvordan vi som familie skal gjøre det i forhold til alkohol er en kjempegod ide, sier Randen.

Flere kanaler