STORE FORSKJELLER: De ansatte i forskjellige bransjer oppgir svært ulike holdninger til om det er greit at en kollega, på grunn av bakrus, ikke er like effektive som vanlig.
STORE FORSKJELLER: De ansatte i forskjellige bransjer oppgir svært ulike holdninger til om det er greit at en kollega, på grunn av bakrus, ikke er like effektive som vanlig. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix
  • 10.04.19
    - Problematisk med fyllesyke folk på jobb
    1 min
  • 10.04.19
    Sykepleierforbundet om fyllesyke folk på jobb
    0 min
Halvparten av de ansatte i bygg- og anleggsbransjen synes ikke det er problematisk om en kollega møter fyllesyk på jobb, og dermed er mindre effektiv enn vanlig.

Det kommer frem i en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Det er kun innen media, reklame og PR, og forskning at færre mener det er et problem.

Kan ende fatalt
Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, Jon Sandnes, mener funnene er alvorlig.

- Det er uakseptabelt at så mange mener det er greit å stille på jobb i en tilstand som kan gå utover arbeidsprestasjoner, kvalitet og ikke minst sikkerhet, sier Sandnes til P4-nyhetene.

I undersøkelsen svarer 60 prosent av alle de spurte at det er problematisk at en kollega er mindre effektiv på jobb et par dager i året på grunn av drikking dagen før. 88 prosent mener det er et problem om en kollega er borte en del dag et par ganger i året på grunn av dette.

Saken fortsetter under bildet.
f
POTENSIELT FATALT: Dersom ansatte på byggeplasser ikke er konsentrert, kan utfallet av en ulykke få et svært alvorlig utfall, mener Byggenæringens landsforening. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix

Ifølge flere studier alkoholbruk assosiert med sykefravær, ineffektivitet og økt risiko for både feil og ulykker.

- For byggenæringen er det ekstra farlig, slik jeg ser det. Fordi det vil ha veldig store konsekvenser hvis det først skjer en ulykke. Det kan være fallulykker, ulykker med gjenstander og maskiner som er i bevegelse, og gjenstander som er tunge og som kan føre til fatale skader om de treffer deg når du ikke er observant, sier Sandnes til P4-nyhetene.

Han sier det er et lederansvar å sørge for at folk ikke kommer fyllesyke på jobb og at det må være nulltoleranse.

Kan be folk dra hjem
Der flest mener det er problematisk med fyllesyke kolleger som ikke yter som vanlig, er innen barnehage og skole, og helsetjenester, der henholdsvis 75 og 70 prosent svarer at det ikke er greit.

- I helsetjenestene har man med mennesker å gjøre. Jeg tror kolleger blir engstelige og ikke stoler på dem som er i bakrus og har drukket, sier Iren Mari Luther i Fagforbundet, som organiserer helsearbeidere.

- Det er viktig å reagere dersom man oppdager at folk møter på jobb i bakrus. Det ene er at man må kunne be ansatte eller kollegene sine om å gå hjem. Det har jeg selv gjort. Det er ubehagelig, men jeg tror det er veldig bra for pasientene. Er det et gjentakende problem hos samme arbeidstaker mener jeg den ansatte må inn i et opplegg med Akan, som jobber med problemer knyttet til alkohol i arbeidslivet.

Mange yter ikke optimalt
Andelen som sier de har hatt alkoholrelatert fravær det siste året varierer også veldig mellom bransjene. 0,9 prosent av helsearbeiderne oppgir dette, mot 9,4 prosent i finansbransjen og 20,6 prosent av bar- og restaurantarbeiderne.

Blant sistnevnte sier 65,6 prosent at de har vært ineffektive på grunn av alkoholbruk, 39,8 prosent i finansbransjen sier det samme, mens tallet blant helsearbeidere er 12,2 prosent.

Krevende bemanningssituasjon i utgangspunktet
Leder i sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, sier hun er glad for at det er flest som jobber med helsetjenester som sier at de ikke aksepterer fyllesyke kolleger når de er på jobb.

- Fordi vi jobber med og behandler mennesker er det mer problematisk om vi ikke er skjerpet på jobb. Nettopp fordi konsekvensene kan bli fatale om vi gjør feil, sier By til P4-nyhetene.

Saken fortsetter under bildet.
f
MÅ VÆRE SKJERPET: Leder i sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, er svært opptatt av at ansatte er fokusert når de møter på jobb. Foto: NTB scanpix

- Det er bra at holdningene er så bra og at de som jobber i tjenesten har respekt for jobben de gjør og menneskene de behandler. Og i vår bransje er bemanningen så lav at det ofte ikke erstattes av andre om man er borte, og det fører til store konsekvenser for de andre som er igjen på jobb, sier hun.

Sykepleierforbundet kjenner ikke til at det er et problem at folk møter bakfulle på jobb, men at at det er tilfeller der sykepleiere har mistet autorisasjonen på grunn av misbruk.