Det skriver Aftenposten.

Eu­ro­pe­iske luft­farts­myn­dig­he­ter kre­ver å få gjø­re egne tes­ter av ulyk­kes­fly­et før det får fly igjen i Eu­ro­pa fordi de ikke stole på USAs god­kjen­ning av Max-fly­ene.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars etter to flystyrter i Etiopia og Indonesia.

Flere kanaler