I 2017 ble 2.253 sjåfører tatt i UP-kontroller, en økning på 53 prosent på bare to år. 

Det viser ferske tall P4 Nyhetene har fått fra Utrykningspolitiet. 

- Vi har både hatt flere kontroller og fått nye metoder som også avslører kjøring i medisin- og narkotikarus, noe som gir mange treff, sier UP-sjef Runar Karlsen. 

Vil fortsette jobben
- I tillegg så har politiet nå en langt bedre etterretning på hvilke kjøretøy vi velger å kontrollere enn vi hadde tidligere, sier Karlsen.

I tillegg til de som ble tatt i Utrykningspolitiets kontroller kommer tallene fra politidistriktene knyttet til ulykker og andre hendelser. Da blir det totalt rundt 9000 sjåfører som ble tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2017.

Karlsen understreker at de kommer til å fortsette den sterke innsatsen for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring gjennom mange målrettede kontroller.

- Risikoen for å bli tatt skal bli så stor at enda færre tar sjansen på å kjøre bil i ruspåvirket tilstand, sier UP-sjefen.