E6: Mange bommer er satt opp på E6. En del kjører omveier for å slippe å betale.
E6: Mange bommer er satt opp på E6. En del kjører omveier for å slippe å betale. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:50
En av tre som har anstrengt økonomi kjører ofte en omvei for å slippe en bomvei.

Det kommer frem i en undersøkelse Infact har gjort for Kongelig norsk automobilklub, KNA.

Der svarer 20 prosent av alle bilister at de kjører andre veier for å slippe bommen.

Går utover bomiljø
- I Gudbrandsdalen der jeg er fra er det mange som har blitt godt kjent i kriker og kroker fordi de kjører omveier for å slippe bommen, sier Tor Valdvik i KNA.

For hvis en skal kjøre E6 fra Øyer i Innlandet til Sjoa i Innlandet må en passere fem bomstasjoner på 124 kilometer. For en vanlig fossilbil koster det totalt 108,80 kroner.

Ett annet sted folk kjører omveier for å slippe bompenger er i Hamar. Her velger folk andre veier enn E6, forteller ordfører Einar Busterud.

- Og det kan jeg skjønne, men det fører til at trafikken går andre steder noe som går utover bomiljø og trafikksikkerhet, sier ordføreren.

Å kjøre E6 fra Nydal nord for Hamar til Stange sør for Hamar innebærer to bomstasjoner og en utgift på 34,40 kroner. Busterud sier to veier gjennom Hamar har fått økt trafikk etter at bommene ble satt opp. Den ene veien er gjennom et boligområde med to skoler, den andre er en smal fylkesvei. 

- Vi har nå like mye trafikk på riksveg inn til Hamar som vi har på en lokalvei som aldri har vært dimensjonert for den trafikken. Det er ikke bra, påpeker ordføreren.

- Må ha råd til å bruke veien
KNA mener bompengene har skapt et klasseskille på veiene ved at bare de med god råd kan kjøre på nye og tryggere veier.

- Det hjelper ikke med ny vei om du ikke har råd til å kjøre på den, sier Valdvik i KNA.