Bævepningen trekkes imidlertid tilbake.

Beslutningen bygger på Politiets Sikkerhetstjenestes vurdering av trusselen fra høyreekstreme, ifølge Politidirektoratet.

Tiltak som forlenges er økt tilstedeværelse, dialog, informasjonsinnhenting og informasjonsdeling mellom politidistriktene.

Flere kanaler