I fjor ble det beslaglagt mer alkohol enn det ble gjort under pandemien.
I fjor ble det beslaglagt mer alkohol enn det ble gjort under pandemien. Foto: Ungdomspatruljen/politiet
0:00 | 0:42
Norske tollere gjorde i fjor 10.215 beslag hos folk som prøvde å smugle med seg alkohol over grensen.

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Tolletatens årsrapport.

Det er en økning fra pandemiårene 2020 og 2021, da det ble gjort henholdsvis 6.784 og 7.752 beslag av alkohol.

- Mindre trafikk
– Nå er ikke trafikken på nivå med 2019 enda, vi mangler fortsatt litt med reisende fra lufttrafikk, men ellers begynner antall reiser over grensen å ligne på årene før pandemien, sier grensedirektør i Tolletaten, Heidi Vildskog, til P4-nyhetene.

Samtidig har antall liter alkohol folk prøver å ta med seg over grensen gått ned. I fjor hadde folk rundt 10 liter for mye, noe som er en halvering fra året før.

Ifølge Tolletaten er det fordi de i 2021 omprioriterte kontroll fra reisende til godskontroll. 

Dette medførte flere store beslag, og samtidig en kraftig reduksjon i små beslag hos reisende.

Forventer økning
Selv om antallet alkoholbeslag fortsatt ikke er på med nivå med årene før pandemien, tror grensedirektøren at antallet kommer til å ta seg opp.

– Nå har vi jo en bemanningssituasjon som gjør at vi er nødt til å prioritere andre kritiske oppdrag som å kontrollere russiske fiskebåter i nord også har vi etablert oss på Svalbard. Så uten økning i bevilgningene tør jeg ikke å love at vi når de samme tallene, men vi tror fortsatt at varene ligger latent i varestrømmen, sier Vildskog.