Den henger i et tre, men det er fare for at den skal falle ned og havne i en vei.

Nødetatene er på vei til stedet.

Flere kanaler