Aktørene er Verdens Naturfond, SOS Barnebyer, Right to Play, Regnskogsfondet og Caritas.

Tillatelsen gir organisasjonene rett til å tjene 300 millioner kroner årlig på lotteri de ni neste årene.
Flere kanaler